• معرفی مدیر مرکز مشاوره


دکتر حسن اسدزاده

عضو رسمی قطعی، گروه روان‌شناسی تربیتی،

دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی،

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشیار پایه 18

لیسانس: دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۷۰

فوق لیسانس: دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۷۳

دکتری (PhD): دانشگاه بیرمنگام انگلستان،۲۰۰۲

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده،۱۳۸۵

مترجم برتر، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی،۱۳۸۵

معاون اداری، مالی و دانشجوئی دانشکده،۱۳۹۰-۱۳۸۶

پژوهشگر برتر، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی،1392

مدیر اموراداری دانشگاه علامه طباطبائی،1392- 1393

سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشجوئی دانشگاه

تدریس در مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری

تالیف، ترجمه و ویراستاری۱۴ کتاب

عضو هیأت تحریریه یا نویسنده و ویراستار انگلیسی8 مجله‌ی علمی و پژوهشی

چاپ بیش از50 مقاله علمی، پژوهشی

راهنمائی، مشاوره و داوری بیش از350 پایان نامه کارشناسی ارشد

راهنمائی، مشاوره و داوری بیش از60رساله‌ی دکتری

چاپ بیش از30 اثر (کتاب و مقاله) به زبان انگلیسی

Asadzadeh@atu.ac.ir

09122191318