• آرشیو اخبار مشاوره


برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت زمان در خانه دانشجویی شهید بهشتی

مرکز مشاوره و بهداشت روان کارگاه آموزشی مدیریت زمان را در روز پنجشنبه مورخ 95/2/30 برای دانشجویان غیر ایرانی خانه دانشجویی شهید بهشتی با تدریس جناب آقای دکتر محمدی برگزار کرد. در این کارگاه مخاطبان با چگونگی مدیریت زمان به عنوان بزرگترین سرمایه هر انسان با استفاده از یافته های علمی و روش های مفید آشنا شدند.

تاریخ درج خبر: سه شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٥  -  ساعت درج خبر: ٠٣:١٨  -  شماره خبر: ٢٤٤  -  تعداد بازدید: 2083


خروج