• آرشیو اخبار مشاوره


برگزاری کارگاه آموزشی کنترل و مدیریت خشم در خانه دانشجویی شهید سلامت برای دانشجویان غیر ایرانیمرکز مشاوره کارگاه آموزشی مدیریت خشم را در روز چهارشنبه 95/2/5 از ساعت 19 الی 21 در خانه دانشجویی شهید سلامت با تدریس سرکار خانم یحیای برای دانشجویان غیر ایرانی برگزار کرد.

در کارگاه فوق موارد زیر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت:

تعریف خشم و توصیف خشم سالم و ناسالم/ تفاوت خشم با خصومت و پرخاشگری/ آثار جسمانی، شناختی و رفتاری خشم/ عوامل موثر در نحوه ابراز خشم از جمله عوامل فرهنگی، هیجانی و نگرش و نوع تفکر فرد/ علل و موقعیتهای ایجاد کننده خشم/ انواع واکنش های سازگارانه و ناسازگارانه خشم/ روش های مدیریت خشم

تاریخ درج خبر: يکشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٥  -  ساعت درج خبر: ١٤:٣٢  -  شماره خبر: ١٧٦٦  -  تعداد بازدید: 1617


خروج