• آرشیو اخبار مشاوره


شرکت مرکز مشاوره در میز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید 96-95ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 7 و 8 مهرماه در تمامی دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد که مرکز مشاوره نیز با حضور مشاوران در این فرایند به منظور آشنایی دانشجویان جدیدالورود با خدمات مرکز و نیز کمک به دانشجویان دارای مشکل سهم داشت.
 

 

 

تاریخ درج خبر: يکشنبه ٧ آذر ١٣٩٥  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٢٩  -  شماره خبر: ١٨٨٨  -  تعداد بازدید: 2035


خروج