• آرشیو اخبار مشاوره


اطلاعیه شرکت حضوری در طرح پایش سلامتبراساس آیین نامه ابلاغی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شرکت کلیه دانشجویان ورودی جدید در طرح پایش سلامت (جسم ، روان و مشاوره تندرستی ) الزامی است.

این طرح شامل سه مرحله است

-پایش سلامت جسم

-پایش سلامت مشاوره تندرستی

-پایش سلامت روان :که به بررسی مسائل روان شناختی دانشجو و معرفی مرکز مشاوره جهت پیگیری و درصورت نیاز به برطرف نمودن مسائل روان شناختی دانشجویان می پردازد

پس از اتمام سه مرحله طرح پایش سلامت، گواهی شرکت در این طرح به دانشجو داده می شود که مجوز انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی وی می باشد  .

برنامه زمانبندی اجرای طرح پایش سلامت براساس دانشکده ها و مکان به ترتیب ذیل می باشد:

 

کارشناسان پایگاه سنجش از ساعت 8:30 تا 14:30 پذیرای دانشجویان عزیز می باشد.

 

دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی - روان شناسی و علوم تربیتی  از تاریخ95/7/10لغایت 95/7/14  در تربیت  بدنی

 

دانشجویان دانشکده  مدیریت و حسابداری - علوم ارتباطات - علوم ورزشی و تربیت بدنی از تاریخ 95/7/24 لغایت 95/7/28 در تربیت بدنی

 

دانشجویان دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی و الهیات و معارف اسلامی  95/8/1 لغایت 95/8/5 در دانشکده ادبیات

 

دانشجویان دانشکده اقتصاد و بیمه اکو 95/8/8 لغایت 95/8/12 در دانشکده اقتصاد

 

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی از تاریخ 95/8/15 لغایت 95/8/19 دردانشکده علوم اجتماعی

 

متاخرین (پایش نشده ها) کلیه دانشکده ها از تاریخ 95/8/22 لغایت 95/8/26 در تربیت بدنی
 
 

تاریخ درج خبر: يکشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٥  -  ساعت درج خبر: ١٤:٤٣  -  شماره خبر: ١٧٦٩  -  تعداد بازدید: 4131


خروج