خدمات مددکاری اجتماعی

دفتر خدمات مددکاری مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی در راستای حمایت از دانشجویان از طریق شناسایی به موقع و پیگیری مشکلات آنان در امور مرتبط با خانواده، خوابگاهها، امور تحصیلی، شغلی و در صورت ضرورت بازدید از منزل وکمک به رفع نیازهای اولیه مراجعین تشکیل شده که مهمترین رکن فعالیتهای این واحد به شرح ذیل می باشد:

- تشکیل پرونده مددکاری برای مراجعین

- پیگیری وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خانوادگی مراجعین

- تماس با خانواده، اساتید و مسئولین دانشگاه

- بررسی و شناخت عوامل محیطی موثر در مشکل

- ارتباط مستمر و مداوم با مشاور، روانشناس و روانپزشک مرکز و ارائه نتایج اقدامات صورت گرفته به آنها جهت تصمیم گیری گروهی

- پیگیری مشکل مراجع تا حصول نتیجه نهایی و درج آن در پرونده

- شناسایی منابع حمایتی داخل و خارج دانشگاه و استفاده از آن در جهت کمک به دانشجویان

- پیگیری وضعیت دانشجویان مشروطی و افت تحصیلی

- پیگیری وضعیت دانشجویان های ریسک جدیدالورود

- دبیر و مددکار کارگروه تخصصی کمیسیون موارد خاص مرکز مشاوره

- انجام خدمات اجتماعی و مددکاری برای مراجعین

- شرکت در جلسات هماهنگی مرکز مشاوره

 

روزهای حضور مددکاراجتماعی:

سرکار خانم هدایتی روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 9 تا 15

سرکار خانم معاضدی روزهای دوشنبه از ساعت 8 تا 15