• اخبار اداره رفاه کارکنان


اقامت در مجموعه اقامتی رفاهی دانشگاه شهرکرد

به اطلاع همکاران علمی و اداری دانشگاه می رساند؛ دانشگاه شهرکرد در تمام طول سال قابلیت استفاده از امکانات اقامتی - رفاهی را فراهم نموده است.
متقاضیان با مراجعه به سامانه رفاهی دانشگاه شهرکرد به آدرس refahi.sku.ac.ir و ثبت نام در سامانه، می توانند از این خدمات استفاده نمایند.

 

تاریخ درج خبر: 1398/12/05  -  ساعت درج خبر: ١٣:٢١  -  شماره خبر: ١١٤٣٦  -  تعداد بازدید: 345


خروج