• آرشیو اخبار اداری و مالی


اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان سال 1400-1399

با عنایت به قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث گروهی دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1399 با شرکت بیمهدانا، امکان ثبت نام برای همکاران محترم شاغل و بازنشسته علمی و اداری (رسمی، پیمانی، قراردادی و قراردادهمکاری در مدت محدود) دانشگاه که تمایل به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را دارند، فراهم شده است. لذا تمامی افراد می توانند از روز دوشنبه مورخ1399/03/12 لغایت روز دوشنبه 1399/03/19صرفاً از طریق سامانه اتوماسیون اداری - بخش خدمات رفاهی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

همکاران ارجمند لطفاً قبل از ثبت نام به نکات ذیل توجه داشته باشند:

1- متقاضیان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درمان در سال 99 می بایست نسبت به ثبت نام در مهلت تعیین شده اقدام نمایند. بدیهی است عدم ثبت نام به منزله انصراف از خدمات بیمه تکمیلی درمان محسوب خواهد شد.

2- متقاضی می بایست قبل از ثبت نام، تعهدات طرح 1 و 2 بیمه تکمیلی را مطالعه نموده و پس از بررسی اقدام به ثبت نام نماید.

3- بعد از ثبت نام و در صورت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی به هیچ عنوان امکان انصراف تا پایان قرارداد (1400/02/31) وجود نخواهد داشت و حق بیمه پرداختی عودت نخواهد شد و بیمه شده می بایست حق بیمه خود و افراد تحت تکفل را تا پایان قرارداد پرداخت نمایدو برای کارکنانی که قطع رابطه همکاری آنان با دانشگاه (از قبیل استعفاء، انتقال، مامور، غیبت، بازخرید و یا هر گونه خلع استخدامی) است، در صورتی که از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کرده باشند، می بایست صد در صد حق بیمه شخص و افراد تبعی تا پایان قرارداد توسط ایشان پرداخت شود.

4- سرانه حق بیمه برای هر یک از بیمه شدگان (سرپرست یا افراد تبعی) جهتطرح1(عادی)ماهیانه مبلغ1/100/000 ریال(بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) وجهتطرح2(بدون سقف) ماهیانه مبلغ1/760/000ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) می باشد.

تبصره: بازنشستگان محترم با پرداخت 100 درصد حق بیمه درمان، می توانند از خدمات بیمه تکمیلی درمان استفاده نمایند.

تبصره: لازم به توضیح می باشد، پرداخت خسارت درمانی توسط شرکت های بیمه گر، مطابق تعرفه های وزارت بهداشت و درمان بوده و پرداخت خسارت های بالاتر از تعرفه های وزارت بهداشت امکان پذیر نیست.

5-کارکنان محترم قرارداد همکاری در مدت محدوددر صورت تمایل به بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی درمان، مشمول دریافت کمک رفاهی به مبلغ350/000 ریال می باشند.

6- همکاران ارجمند در انتخاب طرح های درمانی (شماره1و شماره2)دقت نمایند، زیرا پس از ثبت نام به هیچ وجه امکان تغییر طرح وجود نخواهد داشت.

7- همکاران گرامی صرفاً می توانند پدر، مادر، همسر، فرزندان (فرزندان ذکور مجرد به شرط تجرد و عدم اشتغال به کار تا سن 30 سال تمام و فرزندان اناث تا هنگام ازدواج و یا اشتغال به کار) و افراد تحت تکفل قانونی خود را بیمه نمایند.

8- استفاده از کمک هزینه ی 50% رفاهی دانشگاه صرفاً برای افراد تحت تکفل قانونی (دارای حکم قطعی کفالت از مراجع ذیصلاح قانونی و یا دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی به تبع بیمه شده اصلی) بوده و می بایست (تصویر مدرک کفالت یا صفحه اول دفترچه بیمه شده تبعی) در هنگام ثبت نام در بخش مربوطه بارگذاری و تا مورخ 99/03/21 به اداره رفاه کارکنان تحویل شود. درغیر این صورت پرداخت حق بیمه صددرصد بر عهده شخص است.

9- مدت اعتبار استفاده از خدمات بیمه تکمیلی از تاریخ 1399/03/01تا 1400/02/31 می باشد.

10- همکاران گرامی هنگام ثبت نام به اطلاعات سال گذشته خود دسترسی داشته و در صورت نیاز به انجام تغییرات، موارد را اصلاح و سپس تغییرات را ذخیره (ثبت) نمایند، در غیر این صورت فقط کافی است دکمه ثبت را کلیک و به مرحله نهایی رفته و گزینه جهت بررسی را انتخاب نمایند.

لازم به توضیح می باشد همکاران گرامی هنگام ثبت نام دقت کافی نسبت به درج اطلاعات و بازبینی و کنترل اطلاعات خود و افراد تحت تکفل را به عمل آورند، زیرا پس از ثبت اطلاعات، امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهند داشت.

11- کسانی که در طول مدت قرارداد می توانند به فهرست افراد بیمه شده اضافه شوند، شامل افراد جدید الاستخدام، کارکنان انتقالی/ مامور به دانشگاه و همسر کارکنانی که ازدواج کرده اند، یا افرادی که در طول قرارداد به صورت قانونی تحت تکفل بیمه شده اصلی قرار می گیرند، می باشند.

12- نوزادان از بدو تولد تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند منوط به اینکه ظرف مدتیک ماهاز زمان تولد، درخواست عضویت از طرف بیمه شده اصلی به اداره رفاه کارکنان ارسال شود.

13- همکاران محترم(به جز شاغلین بالای 70 سال تمام)می بایست هنگام ثبت نام تمایل (یا عدم تمایل) خود را نسبت به استفاده ازبیمه عمر و حوادث تکمیلی باحق بیمه سالیانه1/090/000ریال(بامالیات) اعلام نمایند.

14- کارکنان محترم شرکت متن آرای تهران جهت ثبت نام می بایست به نماینده شرکت جناب آقای آگاهی مراجعه نمایند.

15-بازنشستگان محترم در صورت تمایل به بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی درمان دانشگاه (بیمه دانا) می بایست نسبت به پرداخت کل حق بیمه بصورت کامل اقدام نمایند.

16- منظور از شماره بیمه نامه در فرم ثبت نام بیمه تکمیلی همان کد ملی در دفترچه های خدمات درمانی و در دفترچه های تامین اجتماعی، شماره بیمه تامین اجتماعی می باشد.

لازم به ذکر است استفاده از خدمات بیمه تکمیلی درمان اختیاری بوده و الزامی در استفاده از آن وجود ندارد.

در پایان از همکاران گرامی تقاضا می شود هنگام ثبت نام به صحت شماره کد ملی وشماره شبا اطمینان کامل حاصل فرمایید.

شرح تعهدات

اتوماسیون اداری

تاریخ درج خبر: 1399/03/13  -  ساعت درج خبر: ١٠:٤٦  -  شماره خبر: ١٢١٤٤  -  تعداد بازدید: 3074


خروج