• آرشیو اخبار اداری و مالی


جلسه مناقصه عمومی بازسازی و بهسازی مجتمع آموزشی و اقامتی کیش مهردانشگاه علامه طباطبایی واقع در فریدون کنار استان مازندران

جلسه مناقصه عمومی بازسازی و بهسازی مجتمع آموزشی و اقامتی کیش مهردانشگاه علامه طباطبایی واقع در فریدون کنار استان مازندران با حضور آقایان دکتر غلامعلی کارگر معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع، رئیس کمیسیون معاملات دانشگاه ،حسن آباقری مدیر امور مالی، دکتر امیر رحیمی مدیر حراست، مهندس سید شهاب صدری مدیر عمرانی،دکتر کیوان صداقتی نماینده حقوقی، محسن یعقوبی رئیس اداره تدارکات و سرکار خانم فیروزی کارشناس امور قراردادهای دانشگاه روز سه شنبه مورخ 99/4/24 در دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه تشکیل گردید. 

بنا به اهمیت موضوع مناقصه، علی رغم شیوع بیماری کرونا و مخاطرات احتمالی آن، اعضا محترم کمیسیون ضمن رعایت کامل اصول و موازین بهداشتی، به منظور حفظ، نگهداری و احیای ساختمان هتل عملیات بازسازی، پس از انجام تشریفات مناقصه و بازگشایی پاکت ها پیمانکار واجد شرایط انتخاب و مشخص گردید.

تاریخ درج خبر: 1399/04/25  -  ساعت درج خبر: ٠٨:٤٧  -  شماره خبر: ١٢٥٣٠  -  تعداد بازدید: 578


خروج