• آرشیو پیام های بهداشت روانی


طرح حمایت عاطفی ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی

مرکز مشاوره طرح حمایت عاطفی ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی  را در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علامه برگزار کرد.

تاریخ درج خبر: دوشنبه ١٦ مهر ١٣٩٧  -  ساعت درج خبر: ١٢:١٨  -  شماره خبر: ٧٠١٥  -  تعداد بازدید: 3220


خروج