• آرشیو اخبار مشاوره


سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی به سبک تئاتر آموزشی

مر کز مشاوره با همکاری گروه مشاوره، انجمن مشاوره ایران و انجمن علمی - دانشجویی مشاوره سلسله همایش های چالش های زندگی دانشجویی را به سبک تئاتر آموزشی در تالار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار می نماید.

تاریخ درج خبر: دوشنبه ١٦ مهر ١٣٩٧  -  ساعت درج خبر: ١١:٤٢  -  شماره خبر: ٧٠١٣  -  تعداد بازدید: 2858


خروج