• آرشیو اخبار مشاوره


برگزاری کارگاه مداخلات پایه در روان درمانی اعتیاد

کارگاه مداخلات پایه در روان درمانی اعتیاد با تدریس آقای دکتر قائدنیا، چهارشنبه 8 اسفند 1397 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در سالن جلسات معاونت دانشجویی برگزار گردید. شرکت کنندگان در کارگاه مشاوران مرکز مشاوره، دانشکده ها و خوابگاه ها بودند.

تاریخ درج خبر: چهارشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٧  -  ساعت درج خبر: ١١:٠٣  -  شماره خبر: ٨٣٤١  -  تعداد بازدید: 1282


خروج