اخبار

اخبار اداری و مالی

تشریح مهم ترین دستاوردهای اداره کارگزینی دانشگاه

خانم دکتر راضیه رحمانی رئیس اداره کارگزینی مدیریت امور اداری دانشگاه، مهم ترین فعالیت های این اداره در سال جاری را تشریح کرد.

تصویب طرح جامع زمین پردیس دو دانشگاه توسط شهرداری

طرح جامع زمین پردیس 2 دانشگاه علامه طباطبائی پس از پیگیری های مکرر و برگزاری جلسات مشترک متعدد، توسط کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران به تصویب رسید.

تقدیر از کارکنان مدیریت امور اداری معاونت توسعه و مدیریت منابع

نشست تقدیر از کارکنان مدیریت امور اداری دانشگاه علامه طباطبائی با حضور دکتر کارگر معاون توسعه و مدیریت منابع و دکتر زرگرباشی مدیریت امور اداری، دوشنبه 22 دی ماه برگزار شد.

بررسی اولین دوره عملکرد صدروزه معاونت توسعه و مدیریت منابع

به منظور بررسی عملکرد معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی در اولین دوره صد روزه سال 1399 و تهیه گزارش نهایی، جلسه ای در دفتر معاون توسعه دانشگاه برگزار شد.

برنده مناقصه خرید تجهیزات انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مشخص شد

جلسه بازگشایی پاکت ج مناقصه خرید تجهیزات انفورماتیک دانشکده تربیت بدنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم دی ماه در سالن شورای ساختمان ریاست دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

پرداخت های مدیریت امور مالی دانشگاه کاملا الکترونیکی می شود

مدیریت امور مالی معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی، از الکترونیکی شدن کامل روند پرداخت های دانشگاه با اتصال به سامانه صدور حواله الکترونیک بانک مرکزی خبر داد.

آئین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دسترسی