اخبار

اخبار اداره رفاه

اطلاعیه دریافت تسهیلات از بانک شهر

همکاران می توانند درخواست خود را از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان ارسال نمایید.

اقامت در مجموعه اقامتی رفاهی دانشگاه شهرکرد

امکان استفاده در تمام طول سال فراهم گردیده است.

امکان رزرو هتل در سراسر کشور بصورت اقساط

پیرو تفاهم بعمل آمده اداره رفاه کارکنان با شرکت شباهنگ جنوب

شرایط استفاده از مجموعه آموزشی - فرهنگی در بهشهر

وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد در نوروز 1399

عرضه بن تخفیف پوشاک بانوان

حواله تخفیف از روز دوشنبه هفتم بهمن ماه در اداره رفاه کارکنان توزیع می گردد.

اطلاعیه اداره رفاه

اطلاعیه دریافت تسهیلات از بانک شهر

همکاران می توانند درخواست خود را از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان ارسال نمایید.

اقامت در مجموعه اقامتی رفاهی دانشگاه شهرکرد

امکان استفاده در تمام طول سال فراهم گردیده است.

امکان رزرو هتل در سراسر کشور بصورت اقساط

پیرو تفاهم بعمل آمده اداره رفاه کارکنان با شرکت شباهنگ جنوب

شرایط استفاده از مجموعه آموزشی - فرهنگی در بهشهر

وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد در نوروز 1399

عرضه بن تخفیف پوشاک بانوان

حواله تخفیف از روز دوشنبه هفتم بهمن ماه در اداره رفاه کارکنان توزیع می گردد.

دسترسی