اخبار

اخبار اداره رفاه

اطلاعیه توزیع بن کت و شلوار با قیمت مناسب

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

اطلاعیه شماره 5 بیمه تکمیلی درمان شرکت دانا

در خصوص پرداخت هزینه های درمانی بیماری کرونا

زمانبندی حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

از مورخ شنبه بیست و هفتم دی لغایت چهارشنبه یکم بهمن 1399

اطلاعیه تسهیلات جدید بانک شهر

همکاران می توانند از شهریور ماه سال جاری از تسهیلات فوق استفاده نمایند.

اطلاعیه توزیع بن لباس

همکاران گرامی می توانند انواع کت و شلوار، مانتو و کفش را با تخفیف ویژه خریداری نمایند.

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان سال 1399 - شماره 4

همکاران می توانند هزینه های درمانی را در سامانه بیمه تکمیلی دانا ثبت نمایند.

اطلاعیه اداره رفاه

اطلاعیه توزیع بن کت و شلوار با قیمت مناسب

قابل توجه همکاران محترم دانشگاه

اطلاعیه شماره 5 بیمه تکمیلی درمان شرکت دانا

در خصوص پرداخت هزینه های درمانی بیماری کرونا

زمانبندی حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

از مورخ شنبه بیست و هفتم دی لغایت چهارشنبه یکم بهمن 1399

اطلاعیه تسهیلات جدید بانک شهر

همکاران می توانند از شهریور ماه سال جاری از تسهیلات فوق استفاده نمایند.

اطلاعیه توزیع بن لباس

همکاران گرامی می توانند انواع کت و شلوار، مانتو و کفش را با تخفیف ویژه خریداری نمایند.

اطلاعیه بیمه تکمیلی درمان سال 1399 - شماره 4

همکاران می توانند هزینه های درمانی را در سامانه بیمه تکمیلی دانا ثبت نمایند.

دسترسی