اخبار

اخبار اداره رفاه

زمانبندی حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

ازمورخ شنبه سوم آبان لغایت چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399

اعلام زمانبندی حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

از مورخ یکشنبه 27 مهر ماه تا چهارشنبه 30 مهرماه 1399

اطلاعیه شماره 5 بیمه تکمیلی درمان شرکت دانا

در خصوص پرداخت هزینه های درمانی بیماری کرونا

زمانبندی حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

از مورخ شنبه 19 مهرماه لغایت چهارشنبه 23 مهرماه 1399

اطلاعیه تسهیلات جدید بانک شهر

همکاران می توانند از شهریور ماه سال جاری از تسهیلات فوق استفاده نمایند.

اطلاعیه توزیع بن لباس

همکاران گرامی می توانند انواع کت و شلوار، مانتو و کفش را با تخفیف ویژه خریداری نمایند.

اطلاعیه اداره رفاه

زمانبندی حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

ازمورخ شنبه سوم آبان لغایت چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399

اعلام زمانبندی حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

از مورخ یکشنبه 27 مهر ماه تا چهارشنبه 30 مهرماه 1399

اطلاعیه شماره 5 بیمه تکمیلی درمان شرکت دانا

در خصوص پرداخت هزینه های درمانی بیماری کرونا

زمانبندی حضور همکاران اداره رفاه کارکنان

از مورخ شنبه 19 مهرماه لغایت چهارشنبه 23 مهرماه 1399

اطلاعیه تسهیلات جدید بانک شهر

همکاران می توانند از شهریور ماه سال جاری از تسهیلات فوق استفاده نمایند.

اطلاعیه توزیع بن لباس

همکاران گرامی می توانند انواع کت و شلوار، مانتو و کفش را با تخفیف ویژه خریداری نمایند.

دسترسی