میهمانسرای مشهد مقدس ( وابسته به دانشگاه تربیت مدرس)
به منظور ایجاد و گسترش همکاری در زمینه استفاده از امکانات رفاهی سایر دانشگاه ها و همچنین توسعه خدمات رفاهی در زمینه سفر و با تفاهم بعمل آمده با دانشگاه تربیت مدرس، اعضای محترم علمی و اداری دانشگاه می توانند از طریق اتوماسیون اداری نسبت به استفاده از این مجموعه اقامتی واقع در مشهد اقدام نمایند.
مراحل درخواست :
-    مراجعه به بخش خدمات الکترونیکی، اقامتگاه دوره ای
-    ثبت درخواست، پرداخت هزینه و بارگزاری تصویر فیش واریزی و نهایی کردن ثبت نام (انتخاب گزینه مرحله نهایی)
-   ارجاع و تایید رئیس اداره رفاه، کارشناس مربوطه و ارسال به دانشگاه تربیت مدرس جهت صدور معرفینامه
-   پس از صدور معرفینامه، ارجاع توسط کارشناس اداره رفاه به درخواست کننده از طریق اتوماسیون اداری
-   ارائه معرفینامه و اصل فیش واریزی به پذیرش مجتمع

مشخصات واحد های اقامتی:
 - واحد ها به صورت آپارتمان یک خوابه واقع در خیابان امام رضا(ع)-امام رضا16 - عنصری 7 می باشد.
 - ساعت تحویل اتاق 19 و ساعت تخلیه 14 می باشد
 - اقامت به صورت دوره ای و 4 شب می باشد
 - طبخ غذا در داخل آپارتمان امکان پذیر می باشد.
 - قیمت اقامت یک واحد آپارتمان ( با ظرفیت 4 نفر) در یک دوره 4 شب، مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال می‌باشد
 - استرداد وجه امکان پذیر نمی باشد.
 - این مهمانسرا فاقد آسانسور می باشد.