صدور کارت اعتباری خرید
فرآیند و شرایط دریافت کارت به شرح ذیل اعلام می گردد:
اعضای علمی، اداری دانشگاه (رسمی، پیمانی و قراردادی) دانشگاه؛ پس از ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری و تکمیل فرم پیوست مدارک مذکور را به اداره رفاه کارکنان دانشگاه ارسال، تا پس از تایید مدیریت امور مالی و دریافت کد مکنا (استعلام بانک مرکزی) نسبت به صدور کارت اقدام شود.
1-    شرایط دریافت کارت اعتباری
1-    پرداخت 300/000 ريال هزینه صدور کارت و اعتبار سنجی
2-    پرداخت یک درصد از مبلغ وام به عنوان آبونمان در زمان تشکیل پرونده
3-    اضافه شدن 2 درصد کارمزد به مبلغ خرید پس از استفاده از کارت
درصورتی که مبلغ استفاده شده تسویه نشود پس از گذشت 7 روز تقویمی با سه درصد سود، تبدیل به تسهیلات شده و طبق تقسیط متناسب با میزان استفاده از کارت از حساب همکاران کسر خواهد شد.
تبصره: درصورتی که مبلغ خرید کمتر از 1% مبلغ کارت باشد با 2%  کارمزد به دوره بعد منتقل می شود.

2-    جدول نحوه پرداخت تسهیلات کارت اعتباری

شرایط متقاضی :
1- مبلغ وام به میزان حداکثر ده برابر خالص حقوق دریافتی کارکنان می باشد. (پس از کسر کسورات)
2- متقاضی نباید از سیستم بانکی کشور تسهیلات کارت اعتباری خرید دریافت کرده باشد.
3- متقاضی نباید تسهیلات معوق و چک برگشتی در شعب بانکی کشور داشته باشد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت اعتباری
1-    اصل کارت ملی به همراه کپی پشت و رو (2 سری)
2-    اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات (2 سری)
3-    فیش حقوقی
4-    فیش کارمزد آبونمان سالانه 1 % مبلغ کارت اعتباری ومبلغ 300/000 ریال بابت صدور کارت
5-    چک شخصی به میزان 150 درصد کارت اعتباری ( یک ونیم برابر مبلغ کارت اعتباری درخواست شده) 
6-    تکمیل فرم های افتتاح سپرده و کارت اعتباری بدون امضاء (امضاء هنگام تحویل فرم ها اخذ خواهد شد.)
تبصره: همکاران گرامی که حساب جاری ندارند می توانند با در دست داشتن مدارک زیر جهت افتتاح حساب جاری در بانک سامان اقدام نمایند.

مدارک جهت افتتاح حساب جاری
 ا- اصل شناسنامه و کارت ملی 
2- مدارک محل سکونت (سند یا اجاره نامه معتبر به همراه قبض تلفن)
3- اصل حکم کارگزینی
    4- آخرین فیش حقوقی
    5- حداقل مبلغ افتتاح حساب جاری 500/000 ريال می باشد.

- اعطای تسهیلات خرید، تعمیر و ودیعه مسکن مخصوص اعضای هیات علمی 
- اعطای تسهیلات خرید خودرو

فرم درخواست دریافت کارت اعتباری بانک سامان