وام مسکن اعضای محترم هیات علمی طبق مراحل ذیل اعطا می گردد :
-   ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری، بخش خدمات الکترونیک، وام مسکن هیات علمی
-   تایید مدیریت امور اداری
-   تایید مدیریت امور مالی و صدور تاییدیه
-   ارسال درخواست از طریق دبیرخانه مرکزی دانشگاه به ستاد صندوق رفاهی اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
-   تایید صندوق رفاهی و صدور معرفی نامه و ارسال به دانشگاه
-   دریافت معرفینامه توسط درخواست کننده و مراجعه بانک تجارت

جدول نحوه پرداخت تسهیلات


نکته : اگر سن ملک مورد نظر بالای 18 سال باشد، باید استعلام طرح تفصیلی، طرح شهرداری توسط وام گیرنده اخذ و دارای پایان کار نامحدود باشد و ملک مورد نظر حداقل 10 میلیارد ریال ارزیابی گردد که 80% آن ملک بصورت وام پرداخت می گردد.