• خدمات روانپزشکی

خدمات روانپزشکی مرکز مشاوره در گروههای سنی مختلف(کودک، نوجوان وبزرگسال) برای دانشجویان و کارکنان و فرزندان آنان ارائه می گردد.

از مهمترین خدمات می توان به درمان موارد زیر اشاره کرد:

درمان اختلالات روانپزشکی گروه سنی بزرگسال شامل:

-        اختلالات خلقی(افسردگی، شیدایی و...)Mood Depressive Disorder

-        اختلالات اضطرابی(اضطراب فراگیر، اضطراب پانیک و...)Anxiety Disorders

-        اختلال وسواس، اجبار (OCD )

-        اختلال سایکوسوماتیک  Psychosomatic Disorder

-        اختلال خواب Sleep Disorders

-        اختلال استرس پس از ضربه PTSD

-        اختلال حافظه و فراموشی Amnestic Disorder

-        اختلال بی اشتهایی و پرخوری عصبی Anorexia,Bulimia Nervosa

-        اختلالات جنسی Sexual Disorder

درمان اختلالات کودکان و نوجوانان شامل:

-        بیش فعالی و نقص توجه(ADHD)

-        اختلالات ترس و اضطراب در دوران کودکی Anxiety Disorder

-        پرخاشگری دوران کودکی ونوجوانی Aggression

-        اختلالات خواب Sleep Disorder

سایر خدمات:

-برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینه آشنایی با داروهای روانگردان، فوریت های روانپزشکی، مداخله در بحران (خودکشی، سوء مصرف مواد و...)

- عضویت در کارگروه تخصصی کمیسیون موارد خاص

 

روزهای حضور روانپزشک:

 
سرکار خانم دکتر آناهیتا سلجوقیان

یکشنبه ها 12 تا 15

جناب آقای دکتر اسلامی

چهارشنبه ها ساعت 9 تا 12